Състав на Студентски съвет към ТУ-Варна

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Даниела Атанасова

Зам.председател на СС

Председател на МТФ

0897/834-632

Веселин Сардовски

Зам. председател на МТФ

Дизайнер на СС

0899/700-933

Даниел Стойков

Член на СС

Ива Рашева

Член на СС

Атанас Пеев

Член на СС

КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Радостин Петров

Зам.председател на СС

Председател на КФ

0877/480-588

Дария Василева

Зам. председател на КФ

0884/207-277

Денислав Попов

Зам. председател на КФ

0884/130-363

Християн Витанов

Член на СС

Тодорка Станкова

Докторант

Член на СС

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Десислава Кръстева

Председател на СС

0878/156-479

Камелия Йорданова

Гл. секретар на СС

0882/705-349

Розалия Кънева

Председател на ФИТА

0883/331-513

Мила Ботева

Зам. председател на ФИТА

Член на СС

0885/667-183

Кристиян Георгиев

Зам.председател на СС

Зам. председател на ФИТА

0883/277-555

Николай Михалев

Член на СС

Преслав Димитров

Член на СС

Цветелин Стоянов

Член на СС

Иван Ганчев

Член на СС

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Радомир Тодоров

Зам.председател на СС

Председател на ЕФ

0898/612-275

Сирма Казакова

Отдел "Превенции"

Член на СС

Константин Костов

Член на СС

Радина Добринска

Член на СС