ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ НА ТУ-ВАРНА

Интересувате се от нашия Университет?

Заповядайте на Дните на отворените врати на Технически университет - Варна.

Ще Ви предоставим възможността да разгледате най-новите лаборатории на Университета - IT и комуникационни технологии, тренажор - природни бедствия и аварии, Роботика и мехатроника, Възобновяеми енергийни източници, агрономство, екология и опазване на околната среда и морската акватория, компютърни симулации в медицината и много други.

По време на разходката ще бъдат организирани занимателни игри и викторини, в които ще може да спечелите специални награди.

Публикувано на 24 Октомври 2019г.