Публикувано на 18 май 2019

XXXI РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

Carousel imageCarousel image

Студенти от Технически Университет - Варна взеха трето място в XXXI Републиканска Студентска олимпиада по програмиране в град Бургас, която се проведе на 18 май 2019. Сред множеството участници от други университети като

 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Нов български университет
 • Икономически университет - Варна
 • Технически университет - Габрово
 • Бургаски свободен университет
 • Русенски университет "Ангел Кънчев"
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
 • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Бронзовите медали са взели

 1. Асен Анатолиев Асенов, Софтуерно инженерство, Магистър (капитан)
 2. Александър Росенов Георгиев, Софтуерни и Интернет технологии, Бакалавър, 3 курс
 3. Даниел Атанасов Атанасов, Софтуерни и Интернет технологии, Бакалавър, 3 курс

и техните ръководители инж. Ивелин Ковачев, инж. Нели Калчева и доц. д-р Венцислав Николов от Технически Университет - Варна.

Студентски съвет към Технически Университет - Варна е горд с постиженията на студентите от специалност КСТ на XXXI Републиканска Студентска олимпиада по програмиране.

Браво колеги!