Академичното ръководство на ТУ-Варна награди над 400 изявени студенти и отличници по случай 8 декември

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

По традиция в навечерието на празника на българските студенти – 8 декември, и тази година академичната общност на Технически университет – Варна се събра в зала 114 за тържественото награждаване на студенти с отличен успех и постижения на национални олимпиади, конкурси и състезания в различни области на науката, изкуството, предприемачеството, спорта, участници в социални проекти, благотворителни инициативи и др.

Тържеството започна със студентския химн и посрещане на знамето на ТУ-Варна. Сред официалните гости бяха г-н Илиян Карагьозов - заместник-областен управител на Варненска област и възпитаник на ТУ-Варна, г-жа Елена Кенарова - началник на отдел „Образование“ в Община Варна, г-н Димитър Голодов от Съвета на настоятелите на Технически университет – Варна, г-н Иван Табаков – председател на Варненската търговско-индустриална камара.

Над 400 са изявените студенти през академичната 2018/2019 година, 35 са бакалаврите и магистрите с успех 6.00. В присъствието на академичното ръководство всички те получиха поименна грамота от ректора – проф. д-р инж. Венцислав Вълчев. С решение на ръководството тази година пълните отличниците получават максималния размер на стипендията за успех, съгласно нормативната уредба, значително по-висок е и размерът на специалните стипендии и еднократните парични премии за значими постижения на студенти и докторанти в образователната, научноизследователската и спортната дейност. Тази година по случай 8 декември има и специални награди от Община Варна за изявени студенти и докторанти от ТУ-Варна.

„Уважаеми студенти, за мен е удоволствие от името на академичното ръководство и лично от мое име най-сърдечно да Ви поздравя по случай студентския празник – 8 декември!“ - С тези думи започна своето академично слово по случай празника към ректорът на ТУ-Варна – проф. д-р инж. Венцислав Вълчев. – „Честването на празника на българските студенти датира от преди 117 години и винаги е повод за тържества, но и за равносметка и набелязване на нови хоризонти и пред двете страни на висшето образование – студентите и техните наставници. Щастлив съм да отбележа, че и днес студентството е запазило своите положителни черти, а студентските години продължават да бъдат най-доброто време от живота на младите, време за мечти, приятелство, любов и нови стремежи. Искам да пожелая на всички наши студенти да бъдат трудолюбиви, ученолюбиви, активни и инициативни и да използват пълноценно възможностите, които се разкриват пред тях. Искам специално да поздравя и всички наши чуждестранни студенти – тези млади хора, които не се уплашиха от разстоянията, и направиха всичко възможно да стартират своето обучение в България в нашия университет. Пожелавам им трудностите пред тях да отстъпват и те да постигнат целите, които са си поставили.“

Доцент Мария Маринова – заместник-ректор „Учебна дейност“ на ТУ – Варна, запозна присъстващите със заповедта за награждаване на студентите и докторантите, а ректорът обяви, че тази година фондът на ТУ-Варна за стипендии за успех и награди за студенти и докторанти е много по-висок от предходните - над 320 хиляди лева, и амбицията на новото академично ръководство е да го удвои за 2020 година. „Пожелаваме си да се удвои и броят на студентите от ТУ-Варна с отлични национални и регионални изяви“ – добави ректорът. – „Това зависи изцяло от Вас и вярвам, че имате потенциала да се случи.“

Гости на тържеството също се обърнаха с вълнение и празнични думи към аудиторията от името на институциите и бизнеса във Варна. На ректора на ТУ-Варна бяха връчени поздравителни адреси от името на областния управител на Варненска област – Стоян Пасев, и от директора на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, г-жа Лилия Христова. Празничният съвет по случай 8 декември, завърши с оригинална презентация за историята на студентския празник и съвременните студентски традиции по света, подготвена от Студентския съвет на Технически университет – Варна.