Студентска Научна Сесия

Ежегодно, през м. април, в Технически Университет - Варна се провежда Студентка Научна Сесия, в която участват основно студенти, докторанти , а също и ученици. Изнесените от тях доклади се публикуват в електронен носител, и в сайта на Студентски съвет и на сайта на Университета.

Годишник 2014

Годишник 2015

Годишник 2016

Годишник 2017

Годишник 2018

Годишник 2019