Студентска Научна Сесия

Ежегодно, през м. април, в Технически Университет - Варна се провежда Студентка Научна Сесия, в която участват основно студенти. Изнесените от тях доклади се публикуват в електронен носител също и в списание, в сайта на Студентски съвет и на сайта на Университета. 

Годишник 2014

Годишник 2015

Годишник 2016

Годишник 2017

Годишник 2018

Годишник 2019

2024         ТОМ I