УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

ДОБРЕ ДОШЛИ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА!

Технически университет-Варна е един от най-престижните университети в България, създаден преди повече от половин век. Университетът е акредитиран институционално с възможно най-високата оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България. През 2018г. ТУ-Варна получи от „Бюро Веритас“- България седмия пореден сертификат за съответствие на обучението във всички образователно-квалификационни и образователно-научни степени, следдипломна квалификация, научноизследователска и научноприложна дейност с международния стандарт ISO 9001:2015. ТУ-Варна е и първият български университет, акредитиран от Асоциацията на европейските университети (EUA), която повърждава пълното съответствие на обучението на европейските стандарти за висше образование и практическа подготовка.

Независимо коя област на знанието ще изберете, предстоят ви четири динамични години на итересна и сериозна работа в нашето висше училище, за да получите първата образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“ или „бакалавър“. Тя ще ви даде възможност за високоспециализирана професионална реализация, както и да продължите по-нататък академичното си развитие.

Технически университет - Варна е една отлична възможност за всички, които се стремят към развитие и кариера в широк спектър от инженерни професии, агрономство или социален мениджмънт, по които ние провеждаме обучение.

За учебната 2019/2020 година университетът предлага на кандидат-студентите избор от 24 специалности за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър”, 4 специалности в двата колежа за ОКС „професионален бакалавър”, над 60 магистърски и повече от 30 докторантски програми. Близо 6000 са студентите от редовна и задочна форма на обучение в осем професионални направления: „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и aвтоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Общо инженерство“, „Растениевъдство“, „Социални и правни науки“.

Четирите факултета на университета разполагат с най-съвременна учебна, информационна и научноизследователска база. Общите и специализирани лаборатории, тренажорите и други съоръжения са оборудвани от водещи световни фирми в областта на информационните технологии, електрониката, комуникациите, морския транспорт и др. По време на своето обучение студентите имат възможност да придобият допълнителни сертификати за професионални умения от международни компании като Microsoft, Cisco, Siemens и други. Стимул за студентите са многобройните стипендиантски програми и осигурените възможности за стаж, практика, работа, благодарение на тясно сътрудничество с бизнеса.

Всички студенти имат възможност да осъществят академична мобилност по програма Erasmus+ и други международни програми за един семестър или за подготовка на дипломна работа във водещи европейски университети.

Нашите студенти традиционно печелят призовите места на международни и национални олимпиади по математика, програмиране, компютърна математика, на състезания в приложни области като предприемачество, медиация и в спортни шампионати, участват в социални проекти, организират благотворителни кампании. Към Студентския съвет има 13 клуба по интереси, в които всеки студент може да се включи безплатно и да се занимава с фотография, роботика, програмиране, създаване на прототипи на автомобили и състезания с тях, народни танци и много други възможности.

Ръководството на Технически университет-Варна поема ангажимента да продължи да създава най-добрите възможности за ползотворно обучение в спокойна и мотивираща среда и да ви даде нужната подкрепа, за да се реализирате след това бързо, успешно и със самочувствие на пазара на труда.

Драги кандидат-студенти,

Обучавайки се при нас ще реализирате важен етап от вашия живот, свързан с реализиране на вашите мечти и искрено ви пожелавам да тръгнете по своя път и да го извървите с удовлетворение!

На добър час!

РЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Уважаеми кандидат – студенти,

Ученическите Ви години приключиха и сега е моментът да направите следващия си избор, от който зависи и развитието Ви като професионалисти. Най-важното предизвикателство, с което ще се сблъскате, е изборът на Висше учебно заведение и попадането в една нова съвършено различна среда.

Нашият университет се е доказал през годините с голямото разнообразие от специалности, модерните специализирани зали и успешната реализация на студентите. Технически университет - Варна се слави с добро име в бизнеса и държавните институции. Академичното ръководство и преподавателският състав, съвместно с представителите на Студентски съвет, работим заедно за поддържане и повишаване на качеството на образование в нашия университет. Това се състои в непрекъснато актуализиране на учебните програми и откриването на нови специалности, намиращи добро развитие в света на бизнеса. Университетът дава безброй възможности за кариерно развитие по време на обучението Ви тук и след това. Теоретичните компетенции, които ще получите тук в избраното от вас направление са една малка част от уменията, които ще придобиете като бъдещи специалисти. При нас Вие можете да развиете потенциала си и да натрупате много опит в направлението, което сте избрали. Доказтелство за това са успешно реализиралите се и доказали се като специалисти възпитаници на Технически университет – Варна.

По време на обучението Ви тук, ние от Студентски съвет, непрестанно ще Ви съдействаме, ще защитаваме вашите права и ще Ви насърчаваме да се развивате в сферата на интересите си. Към нас можете да се обръщате винаги, когато имате идея, която искате да реализирате, въпроси, на които нямате отговори, както и всичко друго, от което се вълнувате. Специално за Вас, първокурсници, организираме посрещане, което да Ви помогне да навлезете по-бързо в студентската общност на университета, а по-късно ще имате възможност да участвате и в множество други събития като: Спортни турнири по футбол, баскетбол, волейбол и тенис на маса, в които да премерите сили с колегите си; Студентска научна сесия на национално ниво; Конференции; Информационни дни; Дни на кариерите; Състезания по различните специалности; Факултетни вечери; Благотворителни кампании; Коледен базар; Великденски базар; Изложби; Тематични партита; Strongman и още много други.

Пожелавам Ви успешно представяне на предстоящите кандидат-студентски изпити и нека изборът, който направите за висше училище и специалност, бъде най-подходящият за Вас!


КЪСМЕТ!

Камелия Йорданова

Председател на Студентски съвет