Контакти

Камелия Йорданова

Председател на СС

+359 882 705 349

Мила Ботева

Главен секретар на СС

+359 89 465 1795

Дария Василева

Зам. председател на СС

+359 884 207 277

Атанас Пеев

Зам. председател на СС

+359 887 442 294

Радина Добринска

Зам. председател на СС

+359 878 101 916

ИНФОРМАЦИЯ, ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ:

Адрес: Технически университет – Варна

Варна 9010, ул. „Студентска“ 1

Офис тел: +359 52 383 536

Служебен тел.: +359 89 465 1795

Свържете се с нас

sc@tu-varna.bg