Контакти

Дария Василева

ВИТ Председател на СС

+359 884 207 277

Мария Тодорова Войнова

Зам. председател на СС

+359

Марина Ганчева Желева

Зам. председател на СС

+359 893596679

Искра Ивайлова Кирова

Главен секретар на СС

+359 878748411

Радослава Игнатова

Зам. председател на СС


ИНФОРМАЦИЯ, ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ:

Адрес: Технически университет – Варна

Варна 9010, ул. „Студентска“ 1

Офис тел: +359 52 383 536

Служебен тел.: +359 89 465 1795

Свържете се с нас

sc@tu-varna.bg