Отдел PR и реклама

Пресияна Димитрова

Ръководител

Теодора Палазова

Славена Пейкова

Описание на отдела


Популяризиране на дейността на Студентски съвет; разпространение на важни новини и съобщения, както и споделяне на интересни евенти и събития, които биха били интересни на студентите.