Отдел Спорт

Пресияна Димитрова

Ръководител

Станислава Кръстева

Алекс Орозов

Михаил Симеонов

Теодор Тонев

Описание на отдела


Организация и провеждане на спортни турнири и събития; Варненска универсиада, Купа 8 декември, НУШ