Отдел Проучвания

Румина Петкова

Ръководител

Тереза Христова

Мирослав Тодоров

Описание на отдела


Проучване на студентското мнение по различни въпроси и теми, пряко или косвено свързани с тях и обучението им в университета, чрез допитване посредством предварително съставени въпросници и анкети.