Отдел Превенции

Мария-Грасия Маркова

Теодора Палазова

Станислава Кръстева

Анна-Мария Стоенелова

Детелина Жейнова

Мирослав Тодоров

Описание на отдела


Организация на събития насочени към превантивна работа с деца, младежи и семейства в риск