Отдел Деловодство

Ирина Димова

Павел

Петров

Описание на отдела


Дейността на този отдел е свързана с обработка на входяща и изходяща поща на Студентски съвет, изготвяне на необходимите документи за останалите отдели, организация на официалния имейл и подготовка на официална кореспонденция. Отдел Деловодство може да ви помогне правилно да съставите нужните документи като: заявления, доклади, протоколи, обяснителни записки, молби, отчети и др.