Структура

Розалия Кънева

Председател на Студентски съвет


Славена Пейкова

Председател на ФОСС на МТФ

Румина

Петкова

Зам.-председател на Студентски съвет - МТФ

Пресияна Димитрова

Председател на ФОСС на ФИТА

ИНФОРМАЦИЯ, ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ:

Адрес: Технически университет – Варна

Варна 9010, ул. „Студентска“ 1

Офис тел: +359 52 383 536

Служебен тел.: +359 89 465 1795

Свържете се с нас

sc@tu-varna.bg