Контакти

Розалия Кънева

Председател на Студентски съвет


Камелия Йорданова

Зам.-председател на Студентски съвет - ФИТА


Славена Пейкова

Председател на ФОСС на МТФ

Румина

Петкова

Зам.-председател на Студентски съвет - МТФ

Пресияна Димитрова

Председател на ФОСС на ФИТААлекс Орозов

-ФИТА


Станислава Кръстева

-МТФ


Боян Велковски

-ЕФ


Анелия Василева

-КФ

Михаил Симеонов

-ФИТА

Анна-Мария Стоенелова

-МТФ


Момчил Луков

-ЕФ


Доника Колева

-КФ

Павел Петров

-ФИТА

Теодора Палазова

-МТФ

Ивайло Иванов

-КФ

Иван Иванов

-КФ

Николай Василев

-ФИТА

Ирина Димова

-ФИТА


ИНФОРМАЦИЯ, ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ:

Адрес: Технически университет – Варна

Варна 9010, ул. „Студентска“ 1

Офис тел: +359 52 383 536

Служебен тел.: +359 89 465 1795

Свържете се с нас

sc@tu-varna.bg