Екипът на Студентски съвет

Изпълнителен съвет към Студентски съвет 

Пресияна Димитрова 

Председател на СС

Председател на ФОСС на ФИТА

Анелия Василева

Заместник - председател на СС

Председател на ФОСС на КФ

Славена Пейкова

Председател на ФОСС на МТФ

Михаил Симеонов

Заместник - председател на СС


Павел Петров

Главен сектератр на  СС

Членове на Студентски съвет 

Алекс  Орозов

Вяра Димитрова

Георги Георгиев

Георги Чолаков

Детелина Жейнова

Добромира Матеева

Ева Маринова

Зорница Хараланова

Калоян Николов

Мария Войнова

Симона Георгиева

Станислава Кръстева

Стефани Иванова

Теодор Тонев

Теодор Николов

Теодора Войнова

Христо Христов

Гинка Костадинова

Председатели на студентски  клубове към Студентски съвет

Тереза Христова 

Председател на СК "Кафе, наука и още нещо"

Мария Войнова

Председател на СК "TU ON AIR"


Владислав Господинов

Председател на СК "Дизайн"

Алекс Орозов

Председател на СК "Олимпийски студентски клуб"

Николай Василев

Председател на СК "TU Play"

Златин Великов

Председател на СК "Роботика и мехатроника"

Димитър Гугов 

Председател на СК "Възобновяеми енергийни източници"

Виктор Димитров

Председател на СК "Студентски авто клуб"


Николай вълчев

Председател на СК "Студентски морски клуб"

Цветелин Петров

Председател на СК "Creative Code"

Пламен Панайотов

Председател на СК "Мотоспорт"

Дария Василева

Председател на СК "ЕКО:логично"

ИНФОРМАЦИЯ, ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ:

Адрес: Технически университет – Варна

Варна 9010, ул. „Студентска“ 1

Офис тел: +359 52 383 536

Служебен тел.: +359 89 465 1795

Свържете се с нас

sc@tu-varna.bg