Студентски клуб „ТУ IT++“ е студентска организация в състава на Технически университет – Варна и ръководена в научно-методичен план от катедра “Компютърни науки и технологии”.Основната цел на клуба е да подпомага научното и професионалното развитие на студенти и докторанти в областта на софтуерни, хардуерни и Интернет технологии, както и да популяризира сред младите специалисти съвременните достижения в сферата на компютърнато инженерство.

Основни задачи на клуба са:

  1. Обогатяване на учебния процес и информационната база на ТУ-Варна в областта на компютърните науки.

  2. Установяване на работни контакти с фирми и външни за ТУ-Варна организации.

  3. Организиране на събития, презентации, форуми, обучения и други в ТУ-Варна.

Някои от събтията през тази учебна година са:

  • Курс/ обучение пи запояване на електронни схеми и компютърен хардуер;

  • Среща с представители от фирми от ИТ сектора във Варна;

  • Организиране на конференция/ семинар през месец април;

  • И други.

Facebook

Официална фейсбук страница на клуба.