Студентски Авто Клуб

Първи студентски клуб в технически университет – варна. Научно и методично ръководство – от преподаватели от катедра “транспортна техника и технологии” в клуба участват студенти от машинно-технологичен факултет и от колежа в ту-варна.

Цел:

Да насърчи студентите да проектират, конструират и да се състезават с енергийно ефективни автомобили

Участия и награди в международното състезание shel eco maraton:

Три участия в германия

Едно участие в холандия (2012г.)

Спечелени две трети места в надпреварата за изминаване на по-дълго разстояние с по-малко гориво с газови автомобили

В клуба могат да се включат студенти на Технически университет - Варна, без ограничение в кой курс и коя специалност се обучават. Единственото условие е желание за работа! Чрез клуба се осъществяват иновативните идеи на студентите. Университетът и студентите получават уникалната възможност да се представят на световно ниво чрез състезанието Shell Eco Marathon, към което има висок интерес, както на български така и на много европейски медии!

Facebook

Официална фейсбук страница на клуба.