Студентски клуб "Роботика и мехатроника"

Можем ли да си представим съвременния свят без роботика и автоматизация? Едва ли! Ако преди време нашите родители са мечтали за "робот-прахосмукачка", то сега всеки от нас се сблъсква в ежедневието си с роботизирани и автоматизирани системи и изкуствен интелект. Но замисляме ли се, че всички тези фантастични неща са плод на реални научно-технически постижения? Резултат от работата на специалисти от различни области: електроника, механика, електротехника, информатика и автоматика, които общо можем да обединим в една област: Мехатроника.

Какво представлява клубът?

Студентски клуб "Роботика и Мехатроника" е доброволна студентска организация, чиято

основна цел е да подпомага научното и професионалното развитие на студенти и докторанти в областта на роботиката и мехатрониката, както и да популяризира сред младите специалисти съвременните достижения в упоменатата научна сфера.


Как и защо е основан клубът?

Студентски клуб по „Роботика и мехатроника“ е създаден още през 2009 г. под инициативата на доц. д-р инж. Михаил Скопчанов и проф. д-р инж. Овид Фархи. Тогава се сформира първия екип от ентусиазирани млади хора, които участваха със своите разработки и идеи по международни състезания и организираха първия ‚Ден на роботиката“ в Технически университет-Варна. Този ден се превърна в традиция, която даваше възможност на всеки с интерес в областта да се изяви, като представи своите интересни идеи, проекти и разработки.

Каква е неговата дейност?

Основни задачи на Клуба са:


1. Обогатяване на учебния процес, материалната и информационната база на ТУ-Варна в областта на роботиката и мехатрониката.

2. Представяне на ТУ-Варна на научни форуми, мероприятия и състезания, свързани с роботиката и мехатрониката, провеждани на университетско, национално и между­на­родно равнище.

3. Установяване на работни контакти с фирми и външни за ТУ-Варна организации.

4. Организиране на ежегодно събитие “Ден на роботиката” в ТУ-Варна.


За кого е подходящ?

Ако вие сте мотивирани, желаете да споделите своите идеи и хоби с ваши колеги с подобни интереси, да работите в екип, да участвате по-активно в студентския живот , използвайки свободното си време за занимание по интереси, имате идеи за проект и състезателен дух, следите събитията в роботиката на национално и международно ниво, запишете се в Студентски клуб по “Роботика и мехатроника“. Създайте нови традиции! А ние, преподавателите, ще ви подкрепяме и помагаме! Бъдете част от динамиката на съвремието – технологията на успеха!Уебсайт

Към сайта на клуба.