Цели и задачи:

- осигуряване на разнообразна и полезна информация за екологията и всичките й компоненти, техниките и технологиите за опазване на околната среда

  • Организация на дискусии и семинари на теми, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда
  • участие на студентите в научно-изследователски проекти
  • срещи със специалисти от различни области по опазване на околната среда
  • организиране на празници - ден на земята, водата, горите и др. И въвличане на младите хора в дейности, свързани със зеления начин на живот
Carousel imageCarousel image