STRONGMAN - 12
2022

I. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ


Открито студентското състезание „STRONG MAN-11” на ТУ - Варна се организира и провежда от Студентски съвет и катедра „ФВС” на ТУ - Варна.


II. ЦЕЛИ И ИДЕИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО


Състезанието има за цел да популяризира заниманията със спорт сред студентите. Идеята е да се включат участници с различно ниво и възможности от университета, гости от другите ВУЗ в страната.III. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ


Техническата конференция е от 9.30 ч. на игрище с изкуствена трева на ТУ - Варна, на 13.05.2021 г. (четвъртък). Начало на състезанието 10.00 ч. Кантар на всички състезателите се извършва в деня на състезанието, по време на техническата конференция.IV. РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО


  • Участниците се състезават индивидуално в две категории до 80 кг. и над 80 кг.


  • Всяка дисциплина носи толкова точки на победителя, колкото е общия брой участници. При 17 участника, победителя взима 17 точки, всеки следващ една по-малко, а последния 1 точка. Незавършил състезател в дадена дисциплина не взима точки (0 т.), но може да продължи състезанието.


  • Регламента за точкуване, в зависимост от спецификата на дисциплината, е за време, изминато разстояние или комбинирано за време и разстояние.


  • Реда на изпълнение се определя от последователността на записването.


  • Ако участник се откаже преди края на състезанието, влиза в крайното класиране с точките които е събрал до момента. При равен брой точки, печели състезателят с по-малко лично тегло.


  • Броят на участниците от ТУ - Варна е неограничен, а за останалите ВУЗ до двама (по един в категория или двама в една категория).ДИСЦИПЛИНИ

1. Повдигане на чували върху варели - за време.

2. Теглене на гума; 20 метра - за време.

3. Премятане на гума; 20 метра – за време.

4. “Фермерска разходка”; 40 метра с тежест 55 кг. - за време.

При изминато непълно разстояние, състезателя влиза в класирането след напълно завършилите, класирайки се според изминатите метри.

5. Кръга на „Конан” – за изминато разстояние до отказ.ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ДОКУМЕНТИ


В студентското състезание „STRONG MAN - 12” на

ТУ - Варна право на участие имат всички редовно и задочно записани студенти и докторанти за учебната 2020 - 2021 г. от посочените по-горе ВУЗ.

При записване участниците представят студентска книжка заверена за учебната 2020 - 2021 г., а преди началото на състезанието - документ за самоличност.

Записването се осъществява чрез електронна форма до 12.05.2021 г. (сряда) за участници от ТУ - Варна и до 06.05.2021г. (петък) за участници от други ВУЗ.


V. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ


Класирането е индивидуално и се определя от сбора на точките събрани от състезателя от всички дисциплини. Награди получават заелите първите три места във всяка категория.


За контакти и информация: СС на ТУ - Варна и при преподавателите от секция “ФВС”.

СПОНСОРИ: